VOEDSEL

Voedsel is eveneens een belangrijk thema in de duurzame ontwikkelingsdoelstelling en een thema dat zowel jong als oud steeds boeit. Net als bij het thema water biedt dit thema alle mogelijkheden om verschillende aspecten van een compleet STEM verhaal aan bod te laten , en zeker ook om technologie en digitalisatie hieraan te koppelen. Verantwoorde consumptie en productie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de grote producenten en de industrie. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen en in de pluktuin leren we hoe  ieder zijn steentje kan bijdragen.

De in de pluktuin toegepaste agro-ecologie, wil, via een grondig begrijpen van de natuur, komen tot het produceren van nuttige bio-massa vanuit spontane natuurlijke processen. Inspiratie ligt voor het grijpen in de werking van een bos, de permacultuur bij uitstek, die een gevarieerde, structuurrijke, bufferende en stabiele voedselbron vormt voor talloze organismen. 

Het STEM-traject heeft als hoofddoel dat de jongeren een geautomatiseerde zaaimachine ontwikkelen voor de GROEITUIN 5.0; het resultaat van alle opgedane kennis uit de voorgaande modules. Kennis van de bodem vormt een eerste cruciaal gegeven om van start te gaan. Biodiversiteit, gewasrotatie en mengteelten zijn dan weer belangrijke factoren om rekening mee te houden in het bepalen van de vereisten van de zaaimachine. Op welke wijze kunnen de verzamelde data uit de verschillende workshops een positieve input bieden voor de zaaimachine? In welke mate kan/moet de zaaimachine rekening houden met de groeifactoren? Aan welke eisen moet de zaaimachine voldoen om nadien een bredere inzetbaarheid te hebben?  In analogie met het thema water zullen de jongeren bij het volgen van de verschillende modules inzicht en vaardigheden aangereikt krijgen om zelf heel creatief aan de slag te gaan om het uitwerken van mogelijke oplossingen op het terrein. In de laatste module kunnen ze dan hun verruimd inzicht samen met hun creativiteit aanboren in de ontwikkeling van de geautomatiseerde zaaimachine van de GROEITUIN 5.0. 

voedsel