STEM-OPDRACHT 9: Insecten

Je bevindt je nu aan stop 9. 
De kinderen kunnen na de STEM-opdracht de tochtechnieken verder  volgen naar de volgende stop. Deze vinden ze in de zak die ze net kregen. 
Ter controle voor de ouders: Volg nu knooppunt 239 tot de volgende stop, tevens het eindpunt.

Stop 9

Opdracht 9

Ga rond deze plaats op zoek naar 3 verschillende insecten. Denk bij elk van de 3 insecten luidop na over de volgende 2 vragen:

  1. Wat is een mogelijke rol of nut van dit insect in de natuur? (onderstaande foto’s kunnen tips zijn)
  2. Zou dit insect mogelijks als voedsel kunnen dienen voor mensen?
vogel
compost
bodem

Indien je er nu geen vindt (door de sneeuw, koude…): Welke insecten horen dan in dit gebied thuis? 

Bezorg ons een foto van één van de insecten die je hier vindt, via de knop hiernaast. 

Weetje over insecten:

Op de wereld zijn ongeveer 2100 verschillende soorten insecten die voor de mens eetbaar zijn. Omdat insecten zich snel kunnen vermenigvuldigen, liggen hier de grote kansen voor insecten als alternatieve eiwitbron, in plaats van bijvoorbeeld het vlees of vis dat we nu eten.

 De voedingswaarde van insectenvlees is vergelijkbaar met die van gewoon vlees, terwijl voor de productie van 1 kilo eetbare insecten veel minder voer en grondstoffen nodig zijn dan voor 1 kilo vlees van bijvoorbeeld koeien. Ook is de uitstoot van broeikasgassen wel honderd keer lager bij het kweken van insecten dan bij varkens of runderen. Insecten vormen dus een duurzame en economisch interessante oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk.

 WUR (2021). Insecten als voedsel en veevoer. Geraadpleegd via https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Insecten-als-voedsel-en-veevoer.htm

Onderstaande afbeelding: https://guide.michelin.com/us/en/california/article/wellness/eating-insects-food-faq

eating insects
wandeling
katapult
STEM-opdracht 1: Katapult
schors
STEM-opdracht 2: boom
water
STEM-opdracht 3: Water
kompas
STEM-opdracht 4: Kompas
vogel
STEM-opdracht 5: Gefluit
Zonnepanelen
STEM-opdracht 6: Energie
afval
STEM-opdracht 7: Kadonkelput
fosielen
STEM-opdracht 8: Gesteenten
insect
STEM-opdracht 9: Insecten
zaadbom
STEM-opdracht 10: Zaadbom